///////زمستان زیباست///////

آتشکدست باطن سعدی ز سوز عشق*سوزی که دردلست در اشعار بنگرید*دی گفت سعدیا من از آن توام به طنز*این عشوه دروغ دگربار بنگرید

آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
17 پست
تیر 92
25 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
8 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
4 پست
آبان 91
3 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
3 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
8 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
4 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
4 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
94 پست
تیر 89
137 پست
حافظ
7 پست
چنار
1 پست
سعدی
32 پست
مولوی
9 پست
زمستان
13 پست
گلنــار
4 پست
کرمان
2 پست
باباطاهر
1 پست
انار
1 پست
بزرگمهر
1 پست
بیدل
1 پست
خیام
3 پست
جامی
1 پست
شاهنامه
2 پست
خرداد
1 پست
فردوسی
1 پست
عشق_سعدی
1 پست
گریه
1 پست
امیرکبیر
1 پست
کوزه_گر
1 پست
کویر
1 پست
بارون
3 پست
قلم
1 پست
ای_جوان
1 پست
تقلب
1 پست
برف
1 پست
بی_دشمن
1 پست
صائب
1 پست
علی(ع)
1 پست
حجاب
1 پست
تملق
1 پست
خسته_شدم
1 پست
آزادی
2 پست
غرور
2 پست
امام_علی
2 پست
هند
1 پست
نوروز
1 پست
سال_نو
1 پست
شریعتی
1 پست
مصدق
1 پست
حج
1 پست
عقیده
1 پست
تحمیل
1 پست
دشمن_بد
1 پست
زینب
1 پست
انجیل
1 پست
نماز
1 پست
شراب
1 پست
اسلام
1 پست
حسین
1 پست
شعر_نو
1 پست
بهلول
1 پست
گالیله
1 پست
کونفسیوس
2 پست
albert_einstein
1 پست
franz
1 پست
immanuel_kant
1 پست
مردان
1 پست
عرق
1 پست
معما
1 پست
طنز
1 پست
افلاطون
1 پست
the_lottery
1 پست
haircut
1 پست
a_coward
1 پست
شعر
1 پست
شاه
1 پست
عشق
2 پست
جنون
1 پست
دنیا
2 پست
نوکیا
1 پست
گوشی
1 پست
تهوع_آور
1 پست
خواب
1 پست
کفشهایم
1 پست
ساحل_سبز
1 پست
هم_میهن
1 پست
ضعف_و_یأس
1 پست
سوتکی
1 پست
موفقیت
1 پست
خوشبختی
1 پست
باطل
1 پست