سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی

پیش رویت دگران صورت بر دیوارند

نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند

تا گل روی تو دیدم همه گل‌ها خارند

تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند

آن که گویند به عمری شب قدری باشد

مگر آنست که با دوست به پایان آرند

دامن دولت جاوید و گریبان امید

حیف باشد که بگیرند و دگر بگذارند

نه من از دست نگارین تو مجروحم و بس

که به شمشیر غمت کشته چو من بسیارند

عجب از چشم تو دارم که شبانش تا روز

خواب می‌گیرد و شهری ز غمت بیدارند

بوالعجب واقعه‌ای باشد و مشکل دردی

که نه پوشیده توان داشت نه گفتن یارند

یعلم الله که خیالی ز تنم بیش نماند

بلکه آن نیز خیالیست که می‌پندارند

سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی

باغ طبعت همه مرغان شکرگفتارند

تا به بستان ضمیرت گل معنی بشکفت

بلبلان از تو فرومانده چو بوتیمارند

/ 8 نظر / 26 بازدید
موشی

آخی....[افسوس]

ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﻴﺮﻩ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﭽﺶ . ﻣﻴﺮﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﻱ ﺍﻭﻝ، ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻪ ﻳﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺯﺩﻥ ﻛﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻦ : ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ . ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﺶ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻪ : ﺁﻗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎﺱ؟ ﻃﺮﻑ ﻣﻴﮕﻪ : ﻧﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ . ﻣﻴﺮﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﻱ ﺩﻭﻡ، ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻪ ﻳﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺯﺩﻥ ﻛﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻦ : ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﺑﭽﺶ ﺍﻭﻧﺠﺎﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ . ﻣﻴﺮﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﻱ ﺳﻮﻡ، ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻪ ﻳﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺯﺩﻥ ﻛﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻦ : ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺧﻨﮓ، ﻛﻮﺩﻥ، ﻛﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ! ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻲ ﮔﻪﺣﺘﻤﺎ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎﺱ . ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﺑﭽﺶ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ . ﻣﻴﺮﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﻱ ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻪ ﻳﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺯﺩﻥ ﻛﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻦ : ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻗﻨﺒﺮﻋﻠﯽ !!!!!!!

هید

[متفکر]شیکمو ، برو بخواب ، دلت خالی هست ولی خب بهتر از گرسنه موندنه ک !

هید

آهای بی ذوق ، کوشی تو ؟

هید

یکی از خدا میپرسه : ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ روز واسه تو چقدره؟ خدا میگه ۱ دقیقه... طرف دوباره میگه: خدایا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار واسه تو چقدره؟ خدا: ۱ سنت... طرف میگه : ای خدا به من فقط یک سنت بده خدا میگه : باشه فقط یه دقیقه صبر کن این شده حکایت ما!!!!!

هید

يه بارم حضرت نوح تو کشتی که بود هوس گوشت کرد، یواشکی یکی از قیلمنتانا رو زد به سیخ کباب کرد خورد... واسه همینه که شما الان نمیدونین قیلمنتان چیه

هید

کجایی تو ؟!

هید

میان همهمه ی برگهای خشک پاییزی فقط ما مانده ایم که هنوز از بهار لبریزیم . . . [گل] نظرای اینجا رو هم ک جواب نمیدی !!!