# ابوسعید_ابوالخیر
کارم همه ناله و خروشست امشب نی‌صبر پدیدست و نه هو شست امشب دوشم خوش بود ساعتی پنداری کفارهٔ خوشدلی دوشست امشب   ابوسعید ابوالخیر
/ 1 نظر / 13 بازدید